Yhtiö

Kesken!
Liljanne-koti on perustettu vuonna 1991 Alavudelle. Perustajana toimi Lilja Vuorela, joka päätti tarjota vanhuksille kodinomaista asumispalvelua. Yhtiökumppaniksi lähti Anneli Isomäki. Liljanne-koti Ky:n ovet avattiin asukkaille syksyllä 1991, sen jälkeen kun Sauli Vuorela oli toteuttanut omakotitalon saneeraus- ja muutostyöt hoivapalveluihin sopivaksi kiinteistöksi. Kahden hengen huoneita oli 2 ja 3 yhden hengen huoneita. Huoneistot täyttyivät vähitellen.

Vaiherikkaiden vuosien jälkeen yritystoiminnan jatkamista mietittiin, koska muuttuva ja kehittyvä yhteiskunta loi haasteita yritystoiminnalle ja sen kehittämiselle. Muutospaineet koskivat sekä kiinteistöä että hoiva-palveluiden tuottoon liittyviä seikkoja, koska yksikkö oli hyvin pieni ja haavoittuvainen. Yrittäjät olivat valmiita jäämään yritystoiminnasta hieman sivummalle, kun yrityksen jatkamisesta ja kehittämisestä oli kiinnostuneet sekä Liljan tytär Riitta ja vastuuhoitajana työskentelevä Maija.

Yrityskauppa toteutettiin vuonna 2007. Liljanne-koti koki muutoksen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Yritys muutettiin kommandiitti yhtiöstä osakeyhtiöksi ja lähdettiin etsimään yhteistyökumppaneita, jotka olisivat kiinnostuneet vuokraamaan yritykselle toimitilat. Uudet toimitilat löydettiin sekä Alavudelta että Virroilta, jolloin tehtiin päätös siitä, että yritys tuottaa kahta erilaista hoivapalvelua; asumispalvelua ja tehostettua asumispalvelua.

Vuosien mittaan on paineita ollut mm. sille, että yritystä on yritetty ostaa ja siirtää ulkomaalaisomistukseen, mutta tähän suomalaiset sisukkaat yrittäjät Maija Marttila ja Riitta Mäki eivät ole lähteneet vaan yritys on pysynyt yksityisomistuksessa. Yrityksessä hoivapalvelua tuotetaan 31 asukkaalle ja kotiapua yrityksestä tuotetaan vuosittain pienimuotoisesti 5-10 asiakkaalle suoraa kotiin.

Liljanne-koti Oy:n kaikkia palveluita voidaan ostaa itsemaksavana, kaupungit voivat tehdä suorahankinta sopimuksen tai palvelusetelin käyttökin on mahdollista. Asukkaiden toimintakyky vaikuttaa asukkaan sijoittamiseen yksiköihin. Yksikössä voidaan hoitaa asukkaita, joitten toiminta kyky on sellainen, että he tarvitsevat päivittäistä asioista selviämiseen korkeintaan yhden hoitajan avustamisen. Toimintakykyä mitataan ennen asukkaan saapumista yksikköön ja seuranta mittaukset tehdään kerran vuodessa. Liljanne-koti Oy työllistää 26 työvuotta, eli noin 30 työntekijää, joista 22-25 ovat hoiva-alan ammattilaisia ja lisäksi muissa tehtävissä työskentelee 5-7 työntekijää. Tämän lisäksi yrityksessä toimii mm. harjoittelijoita, työelämäkuntoutujia tai työkokeilussa olevia. Ostopalveluina ostetaan mm. talonmies- ja kiinteistön huoltoon liittyvät palvelut.

Liljanne-koti Oy:n hallituksen puheenjohtajana toimii Maija Marttila ja yrityksen toimitusjohtajana Riitta Mäki. Yksikköjen vastuuhoitajina toimii Alavudella Maija Marttila ja Mertokarin yksikössä Virroilla Riitta Mäki. Lilja kotihoidon palvelupäällikkö on Tarja Koskela-James ja Liljanne-koti Oy:n luottamusmiehenä toimii Kimmo Lahtinen.

Liljanne-koti Oy on täysin kotimainen kahden yrittäjän yritys, joka toimii alueella Virrat, Alavus ja Ähtäri. Olemme saaneet tunnustusta tekemästämme työstä:


Vuoden 2016 terveydenedistäjä Virroilla
Vuonna 2018 Alavuden kaupungin myötämän Alavuden-mitalin saaja Riitta Mäki, Liljanne-koti Oy:stä

Mertokarin Yksikkö