Liljanne-Koti Oy:n Mertokarin Yksikön Toiminta-ajatus

Liljanne-koti oy:n Mertokarin yksikkö avattiin helmikuussa 2009. Yrityksessä on 18 paikkaa, mielenterveys - ja päihdehoitotyön asiakkaille. Yksikkö sijaitsee Virtain Liedenpohjassa. Yksikössä keskitytään tällä hetkellä ikäihmisiin ja kaikki asukaspaikat ovat täynnä.

Mertokarin yksikössä työskentelee eri alojen ammattilaisia. Tällä hetkellä Mertokarin yksikkö työllistää yhteensä 15-17 työntekijää. Yksikkö toimii myös opiskelijoiden työssä oppimisjaksojen järjestäjänä ja näyttötutkintojen vastaanottajana.

Mertokarin yksikön toiminta-ajatus on yhteisöhoidollinen ja se tukee asukkaan kokemusta kuulumisesta sosiaaliseen ryhmään. Asukkaat tuntevat turvallisuutta, koska yksikkö on kodinomainen. Yhteisöhoito on osoittautunut toimivaksi yksikössä ensimmäisen toimintavuoden aikana. Yhteisöhoito tuo turvallisuuden tunnetta, koska kaikki yhdessä tukevat kaikkia yhteisöt jäseniä. Arvopohjana yhteisöhoidollisuuteen toimii suvaitsevaisuus ja kodinomaisuus.

Yhteisöhoidollisuuden lisäksi jokaisella asukkaalla on omahoitaja, joka keskittyy oman asukkaan hoitoon yksikössä. Omahoitaja laatii hoiva- ja asumispalvelusopimuksen, hoito-ja/tai kuntoutussuunnitelman. Jokaisella omahoitajalla on hoitajapari, jonka kanssa tehdään työparityöskentelyä, jonka avulla säilytetään monialanäkemyksellinen vuorovaikutussuhde hoitojärjestelmässä. Hoito-, asumispalvelu ja hoitotyön suunnitelma päivitetään puolivuosittain omahoitajan toimesta ja se käydään läpi yhteisessä palaverissa. Lääkäripalvelut hoidetaan joko yksityisesti tai kotipaikkakunnan terveyskeskuksen kanssa. laavu.

Jokaisella asukkaalla on 15m2 yhden hengen huoneen lisäksi käytössä yhteiset tilat, kuten kylpyhuone, sauna, olohuone, ruokasali, kodinhoitohuone, terassit ja pihamaalla laavu

Mertokarin Yksikkö