Tehostettu asumispalvelu - Mertokarin yksikkö

Mertokarin yksikkö on kodinomainen ja viihtyisä luonnon rauhassa, Virroilla Toisveden rantamaisemissa, sijaitseva tehostetun asumispalvelun yksikkö. Mertokarissa asuu 18 asukasta, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Heillä on käytössään henkilökohtaisen huoneen lisäksi yhteiset tilat, joita ovat olohuone, sauna, pesuhuone, kodinhoitohuone, askartelu ja saniteettitilat. Lisäksi on yksi intervallipaikka jossa asukas voi olla vuorottain lyhytaikaisessa hoidossa esim. omaishoitajan loman ajan.

Yksikössä työntekijät työskentelevät 3 vuorossa. Aamuvuorossa on 3-4 työntekijää, Iltavuorossa 3 ja yövuorossa 1-2 työntekijää. Jokaisessa vuorossa on vastuuvuorolainen, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Lähihoitaja. Heidän työpareinaan työskentelee hoitoapulainen, jolla on esim. laitoshuoltajan tms. koulutus. Keittiöllä työskentelee yksi aamu-vuorossa. Talonmies on pääsääntöisesti paikalla ma, ke ja pe sekä aina tarvittaessa.
Yksikkö on jaettu kahteen modulliin LILJOIHIN ja ORVOKKEIHIN.

Liljat

Lilja yksikkössä on kymmenen asukaspaikkaa. Yksikön arvoihin kuuluu kodinomaisuus, viihtyisyys ja esteettömyys. Päivärytmiin kuuluu olennaisena osana ulkoilu, kodin askareet ja yhdessä olo. Yksikössä järjestetään päivittäin viriketoimintaa, mm. pelejä, askarteluita ja jumppaa. Lilja puolen asukkaat saavat itse osallistua viikko ohjelman suunnitteluun osastotunnilla joka pidetään viikottain.

Orvokit

Orvokki yksikössä työtavat ovat kuntouttavia, pyritään tekemään mahdollisimman paljon itse ja haastetaan asukasta vuorovaikutteisesti. Asukkaiden kanssa pidetään joka viikko osastotunti, ja he saavat siten osallistua viikko-ohjelman suunnitteluun seuraavalle viikolle.

Yksikön tavoittaa 24/7 numerosta 044 0755 808

Mertokarin Yksikkö