Alavuden yksikkö - Vanhusten asumispalvelu

Alavuden yksikkö tuottaa vanhusten asumispalvelua. Alavudella asuu 13 asukasta, joiden toimintakyky ei riitä kotona asumiseen. Yksikön toiminta-ajatuksena on tarjota vanhuksille kodinomainen paikka asua.
Asukkaiden hoitotyö on kokonaisvaltaista, joka sisältää toimintakykyä ylläpitävää ja tukevaa toimintaa. Hoitotyön kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan päivittäisiä perustarpeita. Perustarpeet voidaan jaotella fyysisiin, psyykkisiin, sosiaaliseen ja hengelliseen.

Liljanne-kodissa sovelletaan yksilövastuullista hoitotyötä, johon keskeisenä osana kuuluu omahoitajuus. Omahoitajuus merkitsee käytännössä mm. sitä, että jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka perehtyy oman asukkaan hoitotyöhön ja toimintakyvyn ylläpitämiseen huolellisemmin. Jokaisella asukkaalla on käytössään oma huone ja yhteisiä tiloja, joita on mm. sauna, pesuhuone, vessat, olohuone ja paljon valoisaa käytävätilaa.

Hoito

Asukkaita hoidetaan 2 vuorossa: aamuvuoro 7-15 ja iltavuoro 14.45-21. Vuorossa on vastuuvuorolainen, jolla on vähintään sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto: Lähihoitaja. Häntä avustaa hoitoapulainen, jolla voi olla esim. laitoshuoltajan ammattitutkinto.

Hoivayksikössä käy paljon vierailijoita ja he ovat meille tervetulleita koska tahansa. Aamu- ja ilta perushoitotyöt ajoittuvat ajankohtiin 7-9 ja 20-21. Meillä voidaan ottaa vastaan opiskeliljoita ja toteuttaa heidän opintoihinsa liittyviä ammattitutkintojen harjoitteluita ja näyttöjä. Opiskelijat ja oppilaitokset voivat olla yhteydessä yksikköön suoraa tai toimistoon.

Yksikön tavoittaa puhelinnumerosta 040 536 1836 joka päivä 7-21

Alavuden Yksikkö