Historia

historiaLiljanne-koti on perustettu vuonna 1991. Perustajana ja idea nikkarina toimi Lilja Vuorela, joka päätti tarjota vanhuksille kodinomaista asumispalvelua. Hänen ideansa lähti siitä, kun hän terveyskeskuksen puhelinvaihteen hoitajana huomasi, miten paljon apua ja tukea vanhukset tarvitsevat toimintakyvyn heikentyessä. Liljanne-koti perustettiin Alavudelle ja pienkodin käyttöön muutettiin perheen omakotitalo, joka lasten maailmalle lähdön myötä ammotti tyhjyyttään.

Liljanne-koti avattiin syksyllä 1991, jolloin Liljan yhtiökumppaniksi ryhtyi Anneli Isomäki ja he kahden naisen hartiavoimin pyörittivät 7 asukaspaikkaista pienkotia kaksi vuotta. Tämän jälkeen palkattiin ensimmäinen vakituinen työntekijä.

Asukkaita pienkotiin tuli pikkuhiljaa terveyskeskuksen kautta ja tulipa joku aivan itsekin kysymään paikkaa. Kynnys pienkotiin muuttamisesta tehtiin mahdollisimman matalaksi, koska kodinomaiset tilat ja vanhuksen mukanaan tuomat tavarat ovat sidoksena siellä viihtymiseen ja olemiseen.
Vuonna 2001 yrityksestä myytiin kolmasosa Lilja Vuorelan tyttärelle, Riitta Mäelle.
Lilja ja Anneli siirtyivät joustavasti eläkkeelle 2007, koska heillä oli valmiina yritystoiminnan jatkajat. Riitta Mäki ja Maija Marttila olivat harkinnan jälkeen valmiita jatkamaan yrityksen toimintaa ja Alavuden yrityskeskus Fasadista autettiin löytämään oikean tien yrityksen ostamiseen, tulevan yhtiömuodon valitsemisessa ja yrityksen kehittämisessä. Onnistuneen omistajan vaihdos prosessin yrityksessä toteutti TE-keskuksen kautta löydetty Price Water House & Coopersin asiantuntijat.

21.3.2007 yrityksen omistajanvaihdos oli selvä ja yritysmuodoksi valittiin osakeyhtiö. Osakeyhtiötä hallinnoi tällä hetkellä Liljanne-koti Oy:n hallitus. Hallitukseen kuuluu kolme henkilöä. Alustavan kirjanpidon hoidamme itse toiminnanohjausjärjestelmä admicomin kautta. Tilitarkastajana toimii Raija Väisänen.

Yrityksen ostamisen myötä omistajat, Maija ja Riitta, päättivät laajentaa toimintaa kahteen yksikköön. Yritykseen tehtiin erilaisia hankkeita, joiden tulokset osoittivat tarpeelliseksi laajentaa toimintaa. Keskeisenä yhteistyökumppani toimi Alavuden yrityskehitys ja TE-keskus Seinäjoelta hanke-osaamisen tarjoajina.

Laajentamiseen etsittiin uusia toimitiloja, joita ei ollut helppo löytää. Toimitilat löytyivät Alavuden keskustasta ja Virroilta, Liedenpohjasta. Kiinteistöt olivat yksityisessä omistuksessa. Omistajien kanssa käytiin neuvottelut kiinteistöjen vuokraamisesta hoivapalvelu tarkoitukseen, joka asetti erilaisia vaatimuksia kiinteistölle. Vuokran antajat toteuttivat yksikköihin vaatimusten mukaiset muutostyöt ja saneeraukset 2007-2009.

Molemmat yksiköt saatiin käyttöön 2009 maaliskuussa. Alavuden yksikkö avattiin kokonaan ja Mertokarin yksikössä 1.3.2009 ensin 9 asukaspaikkaa ja 1.1.2010 9 asukaspaikkaa lisää.

Työntekijä määrä oli vuosina 1991-2007 2-5 työntekijää, tämän jälkeen palkattiin työntekijöitä asukas määrän mukaan siten, että aluehallintoviraston määrittelemät ammattihenkilöiden määrät täyttyivät.

Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee geronomeja, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia, laitoshuoltajia, talonmies ja muita eri alojen ammattilaisia.

Laajentamiseen tarvittiin paljon ulkopuolista apua ja erilaisten asiantuntijoiden käyttöä, että laajentaminen saatiin toteutettua hallitusti ja hillitysti.