Hoidon ideologia

Mertokarin yksikössä hoidetaan toimintakyvyltään heikentyneitä henkilöitä. Asukaspaikkoja on yksikössä yhteensä 18.

Asukkaiden hoitotyö on kokonaisvaltaista, joka sisältää toimintakykyä ylläpitävää ja tukevaa toimintaa. Hoitotyön kokonaisvaltaisuudella tarkoitetaan päivittäisiä perustarpeita. Perustarpeet voidaan jaotella fyysisiin, psyykkisiin, sosiaaliseen ja hengelliseen. Mertokarin yksikön asukkaalle tehdään aina toimintakyky kartoitukset ja tarvittavat tutkimukset (mm. MMSE, Barthel, RAV, AUDIT, GDS ja BDI ) joko hoitajien toimesta tai lääkärin vastaanotolla, sekä yhteistyössä eri hoitavien tahojen kanssa.

Liljanne-kodissa sovelletataan yksilövastuullista hoitotyötä, johon keskeisenä osana kuuluu omahoitajuus. Omahoitajuus merkitsee käytännössä mm. sitä, että jokaisella asukkaalla on nimetty omahoitaja, joka perehtyy oman asukkaan hoitotyöhön ja toimintakyvyn ylläpitämiseen huolellisemmin.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next