Yhteistyökumppanit ja asiakkaiden omaiset/läheiset

Kotipalvelun voi tilata joko asiakas itse tai hänen läheinen/omainen. Kunnat ja kaupungit voivat tilata palvelun asiakkailleen.